***de 9 Mexico 2 Ocean David Yesterday***
"Work active at 10m, 20m, 30m, 40m, 80m & also 2m band..all band worked at FM, SSB & PSK31 also CW modes..hpe can see u down the log & highly appreciated to work with me at the band"
"I'm worked seriously at 10m, 20m & 40m on my HF mobile station right now, please do not hesitate to answer if u hear my call, i'm always calling CQ DX during mobile"

Thursday, September 11, 2008

polylagenda.com

MEMPERKENALKAN PELUANG PERNIAGAAN MLM BERSAMA :-

Sahabat Raja Izuddin Iskandar Shah Berhad (SRIISB) ditubuhkan pada 23hb Jun 2006 dengan No. Pendaftaran738772-T dan merupakan sebuah syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh Bumiputra. Syarikat ini beroperasi di No. 56A Jalan Jejaka Taman Maluri, 55100 Kuala Lumpur. SRIISB merupakan sebuah syarikat berhad menurut syer dengan modal berbayar RM1,000,000.00 dan modal dibenarkan RM5,000,000.00. Ia menjalankan perniagaan yang berkaitan dengan pengurusan perundingan dan penasihat kepada mana-mana badan berdaftar serta pelbagai lagi bidang yang berkait rapat dengan bidang pengurusan.

untuk keterangan lanjut : Sila lawat http://www.polylagenda.com/?member=rudyna

No comments:

Post a Comment